Web Analytics

marketing

marketing

Het lijdt geen twijfel dat marketing voor elk bedrijf van cruciaal belang is. Maar wat is marketing precies, en wat zijn de verschillende soorten marketing? In dit artikel wordt de definitie van marketing toegelicht en worden de vier belangrijkste soorten marketing beschreven: reclame, public relations, direct marketing en online marketing.

marketing

Link toevoegen

Link toevoegen